3 augustus 2020 Bestuur Nescio

Nieuw bestuur

Tijdens de derde algemene ledenvergadering van het studiejaar 2019-2020 is een nieuw bestuur gekozen.

Vanaf 5 september 2020 zal het bestuur bestaan uit:
Thijs ten Kampe – Voorzitter
Noelle van der Kolk – Secretaris en Vice-Voorzitter
Christine Tabor – Penningmeester (huidig)
Coen Leemans – Commissaris Externe Zaken
Femme de Kluiver – Commissaris Interne Zaken