Bestuur

Het bestuur van Nescio bestaat altijd uit een vijftal personen. Ieder persoon heeft zijn/haar eigen taken. Elk bestuurslid word gekozen op een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze ALV dient minimaal 1/2 van de aanwezige stemgerechtigden vóór te stemmen. Dit gebeurt door anonieme stemming.

Voorzitter:
De voorzitter is het hoofd van het bestuur. De voorzitter heeft twee commissies onder zich, dit zijn de Kascommissie, die toezicht houdt op de financiën van Nescio, én de lustrumcommissie voor de organisatie van het lustrum.

Secretaris:
De secretaris is onderdeel van het bestuur. De secretaris ontvangt en beheert alle interne stukken en binnenkomende stukken bij Nescio. Ook houdt hij/zij diverse gegevens bij en maakt hij/zij ook de notulen van de Algemene Ledenvergadering.

Penningmeester:
De penningmeester is onderdeel van het bestuur. De penningmeester beheert alle financiële zaken binnen Nescio en wordt gecontroleerd door de Kascommissie. Ook is de penningmeester belast met het opstellen van het financieel jaarverslag en de begroting. Beide moeten worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Commissaris Externe zaken:
De commissaris externe zaken is onderdeel van het bestuur. De commissaris externe zaken heeft 3 permanente commissies onder zich. Hij gaat samen met deze commissies over alle externe zaken. Denk hierbij aan sponsoren werven en onderhouden, en het creëren van externe contacten.

Commissaris Interne zaken:
De commissaris interne zaken is onderdeel van het bestuur. De commissaris interne zaken heeft 5 permanente commissies onder zich. Zij is samen met deze commissies verantwoordelijk voor het organiseren van leuke activiteiten en zorgt dat deze ordelijk verlopen.

Contactgegevens van het bestuur
Voorzitter Lora Engbers – info@svnescio.nl
Secretaris Lonneke Uijlenberg – info@svnescio.nl
Penningmeester Ilse Bons – penningmeester@svnesio.nl
Commissaris Externe Zaken Marit Bosgoed – extern@svnesio.nl
Commissaris Interne Zaken Mirthe Gül – intern@svnesio.nl